/Files/images/технічна підгот туристів.jpgПеребийніс Л.В. Методична розробка. «Технічна підготовка юних туристів». Канів, 2007 р.

Методична розробка висвітлює основні питання обладнання та подолання технічних етапів змагань, основні вимоги техніки безпеки під час змагань з техніки пішохідного туризму.

Розраховано на вчителів фізкультури, керівників туристсько-краєзнавчих дитячих об'єднань загальноосвітніх закладів.


Пономаренко Т.Г. Методична розробка. «
Шляхи підвищення/Files/images/компетентність.png професійної компетентності педагога позашкільного навчального закладу». Канів, 2008. - 35 с.

У посібнику розглядаються основні шляхи підвищення професійної компетентності педагогічного працівника ПНЗ на основі самоосвіти, самовдосконалення, самоаналізу професійної діяльності.

Посібник розрахований на керівників дитячих об’єднань, керівників гуртків, клубів, методистів позашкільних закладів освіти.

/Files/images/туристський похід.jpgПеребийніс Л.В. Методична розробка. «Туристський похід – основна форма туристсько-краєзнавчої роботи».- Канів, 2008.

Методична розробка висвітлює основні питання організації туристської подорожі з обґрунтуванням головних етапів підготовки, проведення та звітності про подорож.

Розраховано на вчителів фізичного виховання, керівників туристсько-краєзнавчих об’єднань загальноос-вітніх навчальних закладів.

/Files/images/вимоги безпеки в турдіяльн.jpgПеребийніс Л.В. Методична розробка «Вимоги безпеки в туристській діяльності». – Канів, 2008 р.

Методична розробка висвітлює проблему забезпечення безпеки туристських походів, змагань, тренувань з техніки туризму. Для створення безпечних умов при організації туристських походів, змагань, тренувань з техніки туризму до розробки внесені основні інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Розрахована на керівників гуртків туристсько-спортивного профілю позашкільних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл.

/Files/images/крок до толерантності.pngКукса Т.О. Методична розробка «Крок до толерантності». – Канів, 2009 р.

В методичній розробці розглядаються питання організації діяльності в напрямку розвитку толерантності до себе, розуміння і самосхвалення себе, а також осмислення свого місця серед людей.

Запропонований комплекс занять розрахований на дітей 10-14 років, так як саме в цьому віці відбувається активна соціалізація дитини.

Методична розробка рекомендована для використання керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів, класними керівниками, шкільними психологами та соціальними педагогами.

/Files/images/ЛЯЛЬКА МОТАНКА.pngЩербак В.В. Методична розробка «Лялька-мотанка». – Канів, 2009, - 52 с.

В методичній розробці висвітлюється значення народної іграшки у вихованні дитини. Запропонований матеріал дозволяє всім бажаючим оволодіти навичками виготовлення ляльки-мотанки, отримати знання про народну іграшку, прослідкувати історію створення іграшки від найдавніших часів, усвідомити її функціональне, історичне та виховне значення в сучасних умовах. Чіткі поетапні фотогафії дають можливість навчитися виготовляти ляльку-мотанку, як народний оберіг, під час гурткових занять, уроків праці як в початковій так і в основній школі.

Методична розробка рекомендована для використання керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів, вихователями ГПД, класоводами початкових класів, вчителями трудового навчання.

/Files/images/Славними шляхами перемоги.pngГалушка Ю.В. Методична розробка походу ІІІ ступеня складності місцями Корсунь-Шевченківської битви «Славними шляхами Перемоги». - Канів, 2010 – 50 ст.

Запропонована розробка допоможе вивчити історичні та культурні пам’ятки Черкащини, виховувати у дітей та підлітків засобами туризму і краєзнавства любов до Батьківщини, почуття патріотизму, тягу до пізнання історії рідного краю, популяризувати здоровий спосіб життя.

Матеріал рекомендований для педагогів, керівників гуртків, методистів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти – організаторів та керівників туристських походів і екскурсій.

Вдовіченко С.В., Перебийніс Л.В. Методичні рекомендації. «Виховуємо громадянина-патріота». - Канів, 2011 р. – 40 с.

Дана розробка рекомендує ряд найбільш раціональних та ефективних масових заходів з учнівською молоддю, які включають в собі всі компоненти патріотичного виховання, які вирішують у суспільстві головне завдання: підготовка підростаючого покоління до життя, праці, служби у Збройних Силах України.

Матеріал рекомендований для методистів, заступників директорів з виховної роботи, вчителів предмету «Захист Вітчизни», керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладів освіти.

/Files/images/ЧАРІВНА НАМИСТИНКА.pngЖдан Юлія Григорівна. Методична розробка «Чарівна намистинка». – Канів, 2011, - 36 с.

В методичній розробці висвітлюється значення бісероплетіння в сучасному світі. Запропонований матеріал дозволяє всім бажаючим оволодіти методикою бісероплетіння, розширити і поглибити знання про історію і розвиток бісероплетіння, формувати знання на основі композиції кольорознавства і матеріалознавства.

Бісероплетіння може широко застосовуватися педагогами в естетичному вихованні дітей, допомагати залучити їх до споконвічної культури свого народу.

Методична розробка рекомендована для використання керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів, вихователями ГПД, класоводами початкових класів, вчителями трудового навчання.

/Files/images/замість галявини спортзал.pngДорошенко Т.В., Козин М.А. Методичні рекомендації. «Замість галявини - спортзал». - Канів, 2011 р. – 48 с.

Дана розробка рекомендує перелік документального забезпечення шкільних спортивних залів, їх переобладнання для організації занять спортивним туризмом та ефективного використання залів в позанавчальний час.

Матеріал рекомендований для вчителів фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів, керівників гуртків туристсько-спортивного профілю, методистів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти.

/Files/images/ВІЙСЬК ПАТР ЗАХОДИ.pngВдовіченко С.В., Перебийніс Л.В. Методичні рекомендації. «Військово-патріотичні заходи, як засіб виховання громадянина-патріота України». - Канів, 2011.– 60 с.

Дана розробка рекомендує ряд найбільш раціональних та ефективних масових заходів з учнівською молоддю, які включають в собі всі компоненти патріотичного виховання, які вирішують у суспільстві головне завдання: підготовка підростаючого покоління до життя, праці, служби у Збройних Силах України.

Матеріал рекомендований для методистів, заступників директорів з виховної роботи, вчителів предмету «Захист Вітчизни», керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладів освіти.

/Files/images/місцями дніпр пов дес операції.pngПеребийніс Л.В., Пономаренко Т.Г. Методична розробка походу ІІ ступеня складності «Місцями Дніпровської повітряно-десантної операції (70-річчю присвячується)». - Канів, 2012 – 52 с.

Методична розробка знайомить педагогів, учнів, широкий загал населення з туристичними можливостями Черкаського краю, зокрема Канівщини. Запропонована розробка допоможе вивчити історію Канівщини, виховувати у дітей та підлітків засобами туризму і краєзнавства любов до Батьківщини, почуття патріотизму, тягу до пізнання історії рідного краю, популяризувати здоровий спосіб життя.

Матеріал рекомендований для педагогів, керівників гуртків, методистів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти – організаторів та керівників туристських походів і екскурсій.

/Files/images/Печатний пряник.pngДорошенко Т.В., Коваленко І.М. Методичні рекомендації. «Печатний пряник «Миколайчик»». - Канів, 2012 - 32 с.

Власноручно виготовити і скуштувати традиційний печатний медовий пряник «Миколайчик», а також ознайомитись з історією, рецептурою, процесом і технологією випікання мріють як діти, так і дорослі. Дана розробка рекомендує урізноманітнити навчальний процес в гуртках з етнографії та декоративно-прикладного мистецтва шляхом впровадження технології виготовлення печатного пряника.

Робота стане в пригоді етнографам, педагогам, вихователям, студентам та учням, а також усім, хто прагне пізнати сутність народної культури. Матеріали дослідження можуть використовува-тися в процесі домашнього приготування їжі

/Files/images/трагедія.pngПеребийніс Л.В., Пономаренко Т.Г. Методична розробка походу ІІ ступеня складності «Трагедія Дніпровського десанту». - Канів, 2012 – 52 с.

Методична розробка знайомить педагогів, учнів, широкий загал населення з туристичними можливостями Черкаського краю, зокрема Канівщини. Запропонована розробка допоможе вивчити історію Канівщини, виховувати у дітей та підлітків засобами туризму і краєзнавства любов до Батьківщини, почуття патріотизму, тягу до пізнання історії рідного краю, популяризувати здоровий спосіб життя.

Матеріал рекомендований для педагогів, керівників гуртків, методистів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти – організаторів та керівників туристських походів і екскурсій.

Кiлькiсть переглядiв: 276

Коментарi